GIỚI THIỆU VỀ CJ LEGAL SERVICES

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Có trụ sở tại Canada, CJ Legal Services là văn phòng luật nước ngoài, được cấp phép hành nghề tại Việt Nam, trong lĩnh vực đầu tư định cư và quốc tịch dành riêng cho khách hàng có khả năng tài chính cao. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn di trú đa dạng, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư thông minh trong bối cảnh thay đổi không ngừng của thế giới hiện đại. Đội ngũ chuyên gia pháp lý và tư vấn đầu tư của chúng tôi luôn có chung mục tiêu phấn đấu: cung cấp dịch vụ cho khách hàng với phong cách ứng xử lịch sự, chuyên nghiệp và cẩn trọng.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ khách hàng về những thủ tục phức tạp trong lĩnh vực di trú và giúp họ đưa ra quyết định phù hợp. CJ Legal Services có chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực định cư theo diện kinh doanh, thông qua mạng lưới văn phòng và các đối tác của chúng tôi, trên toàn cầu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cao cấp nhất cho các cá nhân và doanh nhân có nhu cầu.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng và gia đình của họ hiện thực hoá ước mơ định cư, tại những quốc gia hấp dẫn nhất trên thế giới, thông qua con đường hợp pháp và nhanh chóng. Điều này cũng thể hiện trong khẩu hiệu của công ty chúng tôi "Kiến tạo ranh giới minh bạch".
Chúng tôi cũng cam kết bảo vệ những thông tin riêng tư của quý vị. Đối với chúng tôi, sự chính trực là điều không thể thương lượng. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi không chỉ nói chung ngôn ngữ với quý vị mà còn am hiểu văn hóa của quốc gia sở tại.