QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH

QUYỀN RIÊNG TƯ

Người sử dụng có thể truy cập trang web của CJ Legal Services Inc. vào bất kỳ thời điểm nào. CJ Legal Services có thể thu thập thông tin cá nhân của quý vị theo các điều khoản và điều kiện được thiết lập sau đây. Khi chấp thuận chính sách Quyền riêng tư của trang web này, quý vị đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi liên tục duy trì tính toàn vẹn của hệ thống thông tin và cam kết đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của quý vị.

 

I. Chúng tôi là ai?

Trong tài liệu này, thuật ngữ “Chúng tôi” hoặc “CJ Legal Services” được hiểu là CJ GROUP LEGAL SERVICES INC., chi nhánh được thành lập với tư cách là văn phòng luật nước ngoài theo Quyết định của Bộ Tư Pháp Việt Nam và hoạt động theo Giấy phép Đăng ký do Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp. CJ GROUP LEGAL SERVICES INC. là công ty Canada được thành lập theo Luật doanh nghiệp Canada, có trụ sở và địa điểm hoạt động kinh doanh chính tại địa chỉ 1-3401, Đại lộ Sainte-Anne, Thành phố Québec, Canada. Công ty của chúng tôi cũng được đăng ký với Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp của tỉnh Quebec. Quý vị có thể truy cập trang web của cơ quan này: www.registreentreprises.gouv.qc.ca 

 

II. Thông tin Cá nhân

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân khi quý vị điền vào một trong các biểu mẫu trên trang web này và/hoặc liên lạc với chúng tôi qua bưu điện, điện thoại, email hoặc các hình thức liên lạc khác.

 

Chúng tôi cũng thu thập những dữ liệu kỹ thuật chung liên quan đến địa chỉ IP của quý vị, chẳng hạn như xác định vị trí, số lượng nhấp chuột, nhóm độ tuổi và giới tính. Những thông tin này được thu thập và sử dụng phục vụ báo cáo nghiên cứu.

 

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin của quý vị từ các nguồn và cơ sở dữ liệu có sẵn công khai hoặc từ những nhà cung cấp dịch vụ thông tin hợp pháp (“dịch vụ thẩm định”).

 

III. Lý do chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý vị:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý vị phục vụ cho hoạt động tiếp thị và thương mại.

 

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các dịch vụ thẩm định để đánh giá xem quý vị là khách hàng hay đối tác kinh doanh hoặc để tuân thủ các luật định, quy định, nghĩa vụ thi hành và các quy định pháp luật có liên quan khác.

 

IV. Phương thức sử dụng thông tin đã thu thập:

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân nhằm đáp ứng những thông tin mà quý vị yêu cầu, xử lý hồ sơ xin việc online, và phục vụ cho các mục đích khác, sẽ được giải thích rõ hơn cho quý vị tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân với mục đích:

• Phản hồi quý vị thông qua phương thức liên lạc mà quý vị đăng ký trên trang web của chúng tôi hoặc gửi qua email;

• Tổng hợp dữ liệu và số liệu thống kê;

• Đánh giá xem quý vị là khách hàng hay đối tác kinh doanh;

• Tuân thủ các yêu cầu và quy định do các cơ quan có thẩm quyền ban hành tại khu vực mà chúng tôi thực hiện công việc kinh doanh.

 

Chúng tôi sử dụng nhiều dạng dữ liệu khác nhau nhằm đảm bảo sự bảo mật của hệ thống và ngăn chặn bất kỳ hoạt động phạm pháp nào và/hoặc hành vi sử dụng trang web của chúng tôi sai mục đích.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin để điều chỉnh công cụ tiếp thị của chúng tôi nhằm tạo ra một trang web hiệu quả và thân thiện với người dùng hơn.

 

V. Người nhận dữ liệu, việc truyền, và tiết lộ thông tin cá nhân:

CJ Legal Services là chi nhánh trực thuộc CJ Group Legal Services Inc., một văn phòng luật tại Canada. CJ Legal Services cũng là một thành viên của CJ International Group Inc., một công ty được đăng ký hoạt động tại Canada. Với mục đích cung cấp dịch vụ hiệu quả, thông tin cá nhân của quý vị có thể được chia sẻ với CJ International Group Inc. và những công ty thành viên và/hoặc CJ Group Legal Services Inc. và những công ty thành viên.

 

Khi cần thiết, chúng tôi chỉ có thể cung cấp thông tin cá nhân theo quy định của Luật Bảo vệ thông tin cá nhân trong lĩnh vực tư nhân, số c. P-39.1 (Quebec), Luật An toàn Thông tin mạng, số 86/2015/QH13 (Việt Nam), và những quy định pháp luật tương tự hoặc quyết định do những cơ quan có thẩm quyền khác ban hành.

 

Chúng tôi không mong muốn để trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận và sử dụng trang web và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Nếu quý vị là phụ huynh hoặc người giám hộ và cho rằng chúng tôi đã có thể thu thập thông tin liên quan đến con em của quý vị, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo cách thức được nêu tại Chính sách Quyền riêng tư này.

 

VI. Chính sách về Cookies

Khi truy cập vào trang web này, quý vị sẽ được hỏi có chấp nhận sử dụng “Cookies” hay không. Cookies là tệp dữ liệu dung lượng thấp mà chúng tôi kết nối đến máy tính của quý vị nhằm hỗ trợ việc đánh giá trang web của chúng tôi. Nói cách khác, cookies là một loại nhật ký đánh giá trang web có chức năng thu thập thêm dữ liệu về việc truy cập web. Cookies có thể được lưu trữ trên trình duyệt của máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng và/hoặc trên trang web quý vị đang xem.

 

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập từ cookies của chúng tôi nhằm nhận biết hoạt động của người dùng, để đưa ra nội dung phù hợp với thông tin của quý vị và phục vụ cho những mục đích khác được nêu dưới đây. Bên cạnh đó, khi quý vị truy cập các trang web, chương trình quảng cáo của chúng tôi và của nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị mà chúng tôi đã hợp tác, đều có thể nhận được cookies. Căn cứ theo lịch sử tương tác của quý vị với trang web của chúng tôi, quý vị có thể nhìn thấy quảng cáo của chúng tôi khi truy cập mạng thông qua những trang web quảng cáo của đối tác liên kết với chúng tôi và/hoặc những trang web khác nằm trong hệ thống của họ.

 

Những tập tin cookies trên cho phép chúng tôi thống kê tính hiệu quả của chương trình quảng cáo và nhằm cung cấp thông tin phù hợp hơn với nhu cầu của quý vị. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi và chấp nhận cookies, quý vị đồng ý rằng chúng tôi được phép lưu trữ cookies trên các thiết bị như được nêu tại phần trên. Nếu muốn xóa cookies hiện có trên thiết bị của mình, quý vị có thể điều chỉnh trình duyệt trên thiết bị của mình. Hầu hết hệ thống trình duyệt Internet đều tự động chấp nhận cookies. Quý vị có thể cài đặt hệ thống quản lý trình duyệt để không nhận cookies nữa hoặc thông báo trước khi nhận cookies từ trang web mà quý vị truy cập.

 

VII. Bảo mật dữ liệu

CJ Legal Services cam kết việc bảo đảm an toàn thông tin cá nhân của quý vị bằng nhiều biện pháp bảo mật đã được thiết lập. Những biện pháp này giúp bảo vệ dữ liệu không bị sử dụng sai mục đích, thất lạc, rò rỉ và/hoặc bị thay đổi thông tin. Thông tin cá nhân của quý vị chỉ được phép truy cập bởi nhân viên có thẩm quyền và chỉ phục vụ cho mục đích cung cấp các dịch vụ cần thiết và/hoặc hoạt động xác minh, kiểm tra nội bộ và các nghĩa vụ pháp lý khác. Nhân viên của CJ Legal Services có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của quý vị.

 

VIII. Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của Quý vị

Quý vị luôn luôn có quyền yêu cầu truy cập hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân do chúng tôi quản lý bằng cách gửi thư yêu cầu qua địa chỉ reception@cji-legal.com. Chúng tôi cam kết phản hồi quý vị trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu, với điều kiện yêu cầu trên được chúng tôi chấp nhận. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thời hạn để đáp ứng yêu cầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền không phản hồi nếu quý vị gửi nhiều hơn một yêu cầu tương tự trong khoảng thời gian 30 ngày.

 

Việc truy cập và yêu cầu chỉnh sửa thông tin hoàn toàn miễn phí. Gửi thư điện tử cũng không mất phí dịch vụ.

 

Trong trường hợp quý vị có yêu cầu sao chụp, in ấn lại hoặc chuyển phát các thông tin đó qua đường bưu điện, chúng tôi sẽ tính phí dịch vụ. Dựa trên các dịch vụ phát sinh liên quan đến các yêu cầu cụ thể nêu trên, khoản lệ phí sẽ được tính toán và thông báo trước cho quý vị.

 

IX. Đường dẫn đến các Trang web khác.

Trang web này có thể chứa đường link đến những trang web khác nằm ngoài quyền kiểm soát của CJ Legal Services. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ bảo mật lẫn nội dung và giao dịch tại những trang web đó. Quý vị nên đọc kỹ toàn bộ phần Quyền riêng tư/ Từ chối trách nhiệm của những trang web có liên quan để đảm bảo rằng quý vị đã hiểu đầy đủ về phương thức thu thập và chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trước khi cung cấp thông tin. Tất cả trách nhiệm liên quan tới những rủi ro có thể xảy ra từ những trang web trên là thuộc về quý vị.

 

X. Liên hệ website

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi hoặc bảo vệ thông tin cá nhân của mình, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua mục “Liên hệ” trên trang web này hoặc gửi email về địa chỉ reception@cji-legal.com.